Logo Elektron

Najam jumbo plakata

ELEKTRON d.o.o.  trenutno  iznajmljuje  jumbo plakate koji su postavljeni na frekventnim i atraktivnim lokacijama gdje ne mogu pobjeći oku niti jednog prolaznika.

Pozicije JUMBO PLAKATA nalaze se na cesti koja vodi od Krka, Cresa, Lošinja i Raba  prema Rijeci i suprotno.
Budući da je to glavna i jedina cesta kojom se vozi prema kopnu i suprotno, smatramo da su pozicije naših JUMBO PLAKATA jako dobre i profitabilne. 
Zbog konfiguracije ceste, kod vožnje automobilom, pozicije JUMBO PLAKATA vidljive su sa daleke udaljenosti.

Dimenzije JUMBO PLAKATA su 5 x 2,5 m = 12m2 i 4 x 3 m =12 m2.

ELEKTRON d.o.o. vrši  usluge  dizajna, tiska, postavljanja i održavanja.

Reklama