Logo Elektron

Najam Wallscape-a

Reklamiranje na WALLSCAPE-u  površine 100 m2, odlično vidljivom prostoru za Vašu reklamu .

WALLSCAPE  se nalazi u ulici Milana Rustanbega u Rijeci.

Wallscape Rijeka
Lokacije Wallscape-a