Logo Elektron

Pozicija 2 – Njivice

Lokacija 2B
Lokacija 2A

Lokacije prikazane na mapi

Lokacije jumbo plakata
Lokacije Citylighta
Lokacije Wallscapea