Logo Elektron

Fotonaponske elektrane

Fotonaponske elektrane

projektiranje

Energetska obnova

Energetska obnova kuća i stambenih zgrada

projektiranje

Projektiranje

Priprema kompletne dokumentacije za izradu fotonaponske elektrane.

Montaža solarnih panela

Montaža fotonaponskih elektrana

Montaža i instalacija fotonaponske elektrane.

Energetska ušteda

Poticaji -sufinanciranje

Fotonaponi na krovu

Ključ u ruke

Od projektiranja do elektrane na krovu.

Energetski certifikati

Stol s formularima i uredskom opremom

Stručni nadzor i vođenje elektro radova

Grafika energetsko savjetovanje

Energetsko savjetovanje

Business grafika

Energetski pregled velikih poduzeća

Termografski snimak

Termografsko snimanje objekta

Energetski certifikat

Energetsko certificiranje