Logo Elektron

Panaflex reklame

Panaflex reklame su svjetleće reklame ili light box – evi većih dimenzija.

Ovisno o veličini i mjestu montaže vrši se uvid na terenu te slaže radionički nacrt prema kojem se dalje izrađuje metalna konstrukcija, nakon toga ide aluminijska konstrukcija, da bi sve skupa presvukli PVC backlight banerom koji je oslikan digitalnim tiskom po želji naručitelja.

Takve svjetleće kutije velikih dimenzija, kao rasvjetno tijelo uglavnom koriste fluo resvjetu ili LED module.

Veličina panaflex light box-a nije ograničena

>>