Logo Elektron

3D slova

Reklame i 2D reklame su samostojeća slova ili znakovi. Nastaju korištenjem raznih materijala kao što su aluminij, inox, cinčani lim, plexyglass itd…

Kao rasvjetno tijelo koristi se neon ili LED diode. Slova mogi svjetliti licem prema naprijed ili indirektnom rasvjetom na pozadinu (vrlo elegantno).
Veličina slova nije ograničena pa tako imamo vrlo mala slova od 10 do 20 cm visine pa sve do 2, 3, 4 i više metara.

3D i 2D slova ne moraju svjetliti, što otvara isto niz mogućnosti u primjeni i designu.
Mogući materijali mogu biti od stiropora, plaxyglassa, PVC-a, drva, mesinga, inoxa, itd…

3D slova