Logo Elektron

Fiskalizacija

Fiskalizacija

Fiskalizacija – certifikat

Nudimo uslugu preuzimanja i instaliranja FINA digitalnih certifikata u sklopu postavljanja naših programa u pogon, te naknadno instaliranje po isteku tekućeg certifikata.