Logo Elektron

Energetsko savjetovanje

Grafika energetsko savjetovanje

Energetsko savjetovanje je informiranje i pomaganje potrošačima s ciljem pronalaska rješenja pomoću kojih će smanjiti svoju energetsku potrošnju, račune za energiju, ali i utjecaj na okoliš. Savjetovanje obuhvaća sva područja potrošnje energije u kućanstvima i poslovnim prostorijama.

Ovdje u prvom redu mislimo na analizu građevinskih karakteristika ovojnice zgrade u smislu toplinske zaštite, tj. na toplinsku zaštitu vanjskih građevnih elemenata (termička izolacija vanjskih zidova, krovova, podova na tlu, podrumskih zidova, prozora i vrata).

Prema našim dosadašnjim iskustvima u poboljšanjem energetskih karakteristika vanjske ovojnice objekta postižemo 75-95 % svih mogućih ušteda energije.

Kvalitetnom izvedbom građevinskih detalja i poboljšanjem energetskih karakteristika vanjskih građevnih elemenata, postižu se daleko najbolji učinci u uštedi energije i poboljšanju uvjeta života i rada u stambenim i poslovnim prostorima. Na taj način se još postiže i izbjegavanje toplinskih mostova, te izbjegavanje pojava gljivica i plijesni na zidovima i stropovima u unutrašnjosti objekta, što pored uštede energije, podiže razinu kvalitete života i rada  u stambenim i poslovnim prostorima.

Na temelju provedenog energetskog pregleda objekta dajemo prijedlog mjera za poboljšanje energetskih svojstava ovojnice zgrade, termotehničkih sustava, električne rasvjete te ekonomsku procjenu isplativosti investicije.

ELEKTRON na temelju svojeg dugogodišnjeg iskustva u energetskim pregledima, ali i gradnji pasivnih i niskoenergetskih objekata, pored savjetovanja za poboljšanje energetskih svojstava postojećih zgrada, nudi i energetsko savjetovanje prilikom gradnje novih objekata.

EE HIGHRISE

ELEKTRON pored još 10 tvrtki iz EU sudjeluje na projektu kojeg financira EU u sklopu sedmog okvirnog programa (FP7 – framework programee 7) koji predstavlja glavni instrument Europske unije za financiranje znanstvenih istraživanja i razvoja u području energetike, a aktivnosti uključuju organizaciju suradnje između sveučilišta, istraživačkih centara i industrije (uključujući mala i srednja poduzeća), te pružanje financijske podrške za zajedničke projekte u području energetike.

Službeni naziv projekta je: ENERGY EFFICIENT DEMO MULTIRESIDENTIAL HIGH RISE BUILDING – EE-HIGHRISE a 7th Framework Programme project.

Glavni cilj ovoga projekta je predstaviti i testirati nove tehnologije, koncepte i sustave koji se koriste u projektu EE – HIGHRISE kroz testiranja i procjene tehnološke i ekonomske  izvodljivosti inovativnih energetskih rješenja koja su primjenjena u višestambenoj zgradi Eco Silver House.

Višestambena zgrada Eco Silver House smještena je u centru grada Ljubljane u Dunajskoj ulici.

Osnovni princip održive višestambene zgrade temelji se na detaljno planiranoj energetskoj efikasnosti u kombinaciji sa obnovljivim izvorima energije što se vidi i kroz primjenjena rješenja kao što su:  odlična toplinska i zvučna izolacija vanjske ovojnice zgrade, visokokvalitetan sustav ventilacije sa rekuperacijom, moderna zaštita od sunčevog zračenja, izuzetno racionalni klimatizacijski sustav, inteligentno upravljanje i rukovanje  električnim i mehaničkim aparatima, uređajima i alatima, korištenje ekoloških materijala, korištenje kišnice, solarna elektrana, zeleni krov, itd.

Ovaj projekt je u biti projekt prezentacijske pasivne višestambene zgrade Eco Silver House.

Površina zemljišta iznosi 3.717 m2 dok je površina izgrađenog djela 1.568 m2.

Netto ukupna površina zgrade je 23.455 m2, od čega 12.870 m2 otpada na grijani prostor za stanovanje.

Projekt predviđa ukupno 17 katova: 4 podzemna kata predviđena za parkirne garaže, prizemlje i prvi kat gdje se nalaze poslovni prostori te 11 stambenih katova.

Prostor za stanovanje uključuje 128 pasivnih stanova.

Uloga naše tvrtke u ovom projektu je da na osnovu mjerenja u gradnji i eksploataciji projekta dobivene podatke primjeni na naše klimatske uvjete tj. da razvije mediteranski model višestambene zgrade.