Najam Wallscape-a

Reklamiranje na WALLSCAPE-u  površine 100 m2 ,

odlično vidljivom prostoru za Vašu reklamu .

WALLSCAPE  se nalazi u ulici Milana Rustanbega u Rijeci.