NAŠ NOVI PROJEKT - JUMBO PLAKATI -EUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI

Naš najnoviji projekt izrade 6 JUMBO PUTOKAZA za sufinanciranje Projekta prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području otoka Krka.