Podrška

ELEKTRON  nudi svojim klijentima kompletnu uslugu i podršku za hardver i softver.

Za kupce programskih rješenja po ugovorima o održavanju nudimo 24 satni servis.

Za više informacija nazovite na tel. 051/221-951  ili pošaljite upit na

e-mail: marketing@elektron-krk.hr.

Kupci hardvera imaju garantiranu podršku od strane ELEKTRONA.Brzu i kvalitetnu uslugu

pružamo u našem servisu u Rijeci i Krku.