Fiskalizacija

Fiskalizacija – certifikat

- Nudimo uslugu preuzimanja i instaliranja FINA digitalnih certifikata u sklopu postavljanja naših programa u pogon,

  te naknadno instaliranje po isteku tekućeg certifikata.